Tot einde schooljaar 2023/2024 volzet.

Op zoek naar een rustige, motiverende en persoonlijke omgeving om je op weg te helpen met wiskunde? Dan kan je bij mij terecht.

Een extra duwtje in de rug als middel om je moeilijkheden voor wiskunde te overwinnen. Immers, het niet begrijpen van enkele kleine onderdelen kan al gauw evolueren naar een achterstand die je op eigen houtje niet meer weggewerkt krijgt.
Je kan bij mij aankloppen voor al je vragen, extra oefeningen, gestructureerde samenvattingen van de theorie, extra feedback, …

Je leert een betere studiemethode te ontwikkelen en krijgt extra oefeningen om de leerstof beter onder de knie te krijgen. 

Soms volstaat een klein zetje om weer op weg te geraken, meestal is er in het begin intensievere begeleiding nodig. Samen met de jongere en zijn ouders, bepalen we welke begeleiding wenselijk is.

Mijn pluspunten

 • 20 jaar ervaring met lesgeven wiskunde in een ASO-school
 • Persoonlijke begeleiding, enkel ikzelf geef de bijles wiskunde
 • Ervaring met hoogbegaafde leerlingen, opleidingen gevolgd bij
  prof. Tessa Kieboom (https://www.exentra.be/)
 • Mama van 3 kinderen in lager en secundair onderwijs
 • Samenwerking met Uit-zicht (https://www.uit-zicht.com/ ) ivm studiebegeleiding

Contact opnemen

contact@wiskundebijlessen.be
mob: +32 474 53 34 70

Je kan het beste contact opnemen via mail of via het gsmnummer om een eerste bijles wiskunde vaste te leggen. De bijlessen gaan door in het bureau in Assebroek Brugge.
Per uitzondering kunnen de bijlessen aan huis gegeven wordt.

 

Aanbod wiskunde bijlessen

Het aanbod bijlessen en studiebegeleiding voor wiskunde is er voor leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs of leerlingen die kiezen voor examencommissie.

 • Leerlingen lager onderwijs
 • leerlingen 1-4 ASO/TSO: alle richtingen
 • leerlingen 5 ASO/TSO: enkel richtingen met beperkt aantal uren wiskunde
 • leerlingen 1-6/7 BSO: alle richtingen

Specifieke zorgbehoefte?

 • hoogbegaafdheid
 • dyscalculie
 • ADHD
 • STOS
 • hoogsensitiviteit

Vraag om een intakegesprek. Samen overlopen we de noden van de jongere en bepalen we een persoonlijke aanpak.

Studiebegeleiding tijdens de examenperiode

Voor sommige jongeren is het niet eenvoudig zich thuis op hun wiskunde oefeningen te concentreren. Gsm, tv, … zorgen voor afleiding. Ook is het niet steeds makkelijk om te bepalen welke oefeningen nu opnieuw gemaakt moeten worden. Hoe herhaal je op de middag voor het examen het grote pakket wiskunde dat voor je ligt?
Je kan dan ook de dag/ het weekend voor je examen wiskunde terecht bij ons voor studiebegeleiding en ondersteuning tijdens het studeren. Dit aanbod is enkel geldig voor jongeren die op regelmatige basis naar de bijlessen wiskunde komen. Voor meer info ivm prijzen, neem je best telefonisch contact op.

Examencommissie

Heb je besloten om je diploma via examencommissie te halen? De laatste tijd zijn er steeds meer studenten die hun diploma secundair onderwijs (ASO, TSO én BSO) behalen via middenjury of examencommissie. Het heeft tal van voordelen, maar misschien heb je nood aan hulp nodig bij het studeren van wiskunde? Samen kunnen we een haalbare planning opstellen. Je krijgt samenvattingen aangeboden. Ook krijg je oefeningen mee naar huis die de volgende bijles besproken worden. Op die manier kunnen we elk hoofdstuk grondig overlopen en controleren of alle doelstellingen behaald zijn.
De begeleiding kan ook doorgaan tijdens de schooluren.

Hoe verloopt een bijles wiskunde?

 • De bijlessen wiskunde zijn steeds individueel en op maat van de leerling. Verwacht wordt dan ook dat de leerling steeds zijn cursus, handboek, rekentoestel, … bij heeft. Het grondig verwerven van inzicht en het toepassen via oefeningen staan centraal.
 • De eerste bijles is een verkennend moment waarop ik de geziene leerstof overloop en kijk waar de problemen zitten. De gemaakte toetsen en taken kunnen op dat moment ook nuttig zijn om te bepalen waar je eventuele tekorten/hiaten in de leerstof wiskunde zitten.
 • Na zo’n kennismaking wordt in overleg met de leerling, de ouders en mijzelf de verdere aanpak besproken. Meestal wordt er gestart met een wekelijks uur bijles wiskunde.
  Ook maken we een aantal concrete afspraken rond de wederzijdse verwachtingen. Immers de theorie zal moeten gestudeerd worden, eventueel worden ook extra oefeningen meegegeven die afgewerkt moeten worden tegen de volgende bijles.
 • Elke bijles doorlopen we samen de theorie en stellen eventueel een stappenplan op om toe te passen in de oefeningen. Aan de hand van extra oefeningen ga ik na of je de theorie kan verwerken in oefeningen.
 • Een bijles wordt ook steeds gezien vanuit een positieve, motiverende en individuele aanpak.

Doel van de bijles wiskunde?

Het doel is om de leerling op weg te helpen een studiemethode te ontwikkelen om wiskunde opnieuw zelfstandig te kunnen verwerken. Dus om op de juiste manier de cursus te kunnen studeren en de leerinhoud te kunnen toepassen. Hiervoor gaan we stap voor stap te werk. We zoeken uit hoe je proactiever de wiskundeles in klas kan volgen. Maar ook hoe je de theorie beter kan instuderen. En vooral hoe je het aanpakt om je voor te bereiden op een toets of examen wiskunde. Welke oefeningen moet je maken? Hoeveel oefeningen maak je het best? Kortom doorheen de wiskunde bijlessen werken we niet alleen op de geziene leerstof maar ook op zelfredzaamheid in het verwerken van nieuw aangeboden leerstof.